فشرده سازی css

سرعت سایت خود را با فشرده سازی استایل های سایت بهبود ببخشید.

فشرده سازی استایل ها

حجم استایل های سایت خود را به کمک کلیک اول کاهش دهید.

فشرده سازی فایل های css و استایل های سایت یکی از روش هایی است که موجب بهبود سرعت سایت شده و حجم کدهای سایت را کاهش می دهد. افزایش سرعت لود سایت یکی از عوامل مهم برای رتبه بندی گوگل و الکسا به شمار می رود و در افزایش ترافیک سایت موثر است. همچنین سرعت سایت یکی از مهمترین عوامل در بهبود سئو سایت و افزایش رتبه سایت در گوگل می باشد.

کلیک اول این امکان را برای شما فراهم آورده تا بتوانید به راحتی و تنها با یک کلیک ، کدهای css خود را به کدهای فشرده شده (minify) تبدیل نمایید.

فشرده سازی css

کدهای css خود را در این قسمت وارد کنید:

کدهای css فشرده شده